Organisatie

VMPA – INFORMATIENOTA VRIJWILLIGERS

Deze informatienota werd opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Wet op het Vrijwilligerswerk van 1 januari 2006. Zij is van toepassing op alle leden van VMPA vzw, natuurgidsen en andere vaste en/of toevallige medewerkers zowel in afdelingen als in de werkgroepen en het secretariaat.

De Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen, afgekort VMPA vzw met ondernemingsnummer 0420.50.205 is gevestigd te Burletheide 40 – 2930 Brasschaat 
Postadres Krijgsbaan 41 – 2640 Mortsel – 0474 280 161 – info@vmpa-vzw.be
Het doel van de vereniging is omschreven in de statuten. De Raad van bestuur vind je onder deze link.

VMPA vzw heeft voor haar leden volgende verzekeringen afgesloten:

Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering:
Fortis AG. Berchemstadionstraat 70 – 2600 Berchem-Antwerpen
Polisnummer 08/66.203.915/03
(Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van alle leden tijdens NME-activiteiten ingericht door het bestuur, een afdeling of een werkgroep van VMPA vzw)

Ongevallenverzekering:
Fortis AG. Berchemstadionstraat 70 – 2600 Berchem-Antwerpen
Polisnummer 08/66.203.915/03
(Deze verzekering dekt de gevolgen van een ongeval overkomen aan een van de leden, die uitdrukkelijk de verzekering hebben onderschreven, tijdens NME-activiteiten ingericht door het bestuur, een afdeling of werkgroep van VMPA vzw.)

Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligers kunnen, binnen de beperkingen opgelegd door de Wet van 1/1/2006, vergoed worden voor reële bewezen kosten of een forfaitaire vergoeding ontvangen. Beide vormen van vergoeding mogen in hoofde van dezelfde persoon in eenzelfde werkjaar (= kalenderjaar) niet gecumuleerd worden.
De forfaitaire bedragen voor 2020 zijn beperkt tot € 34,71 per dag en € 1.388,40 per persoon/per jaar.

Geheimhouding
Vrijwilligers die uit hoofde van hun functie binnen de vereniging kennis hebben van interne zaken van de vzw of van personen daarin werkzaam, worden geacht verplicht te zijn tot geheimhouding en discretie.