Lidmaatschap

De meeste VMPA-leden zijn natuurgids. Dit is echter geen voorwaarde om lid te kunnen zijn van onze vereniging. Het VMPA-lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart voor natuur en milieu, en die zich samen met ons wil inzetten en meewerken aan het behoud van onze natuurlijke omgeving. Dit kan door op het lokale vlak mee te werken met onze natuurgidsen en vrijwilligers in de lokale afdelingen, die zeker nog een helpende hand kunnen gebruiken bij de organisatie van allerlei NME-activiteiten.

Er zijn altijd helpende handen tekort en dus meer dan welkom. Je hoeft daarom geen specialist te zijn in een of andere tak van de natuurwetenschappen of biologie, elk ander talent is welkom en zelfs alleen maar goede wil om te helpen volstaat om je nuttig te kunnen maken. Wil je mee aan de slag maak dan uw keuze uit de lokale afdelingen en neem zelf contact met de verantwoordelijke persoon van die afdeling.

Wil je graag helpen neem dan contact op via dit mailadres.

We vragen een lidgeld van € 15,00 per lid per jaar.

Betaal je je lidgeld en dan ben je verzekerd. VMPA is verzekerd voor Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

Heb je een ongeval tijdens een VMPA-activiteit of heeft een van deelnemers een ongeval dan kan je het
aangifteformulier voor dit ongeval aanvragen aan ofwel ludwigvde33@gmail.com en
walter.bats@gmail.com of je kan telefoneren op het nummer 0484 148 944 of 0470 136 024.

Wens je de polis in te kijken, geef dan een seintje aan ludwigvde33@gmail.com

Geïnteresseerd, stort dan het juiste bedrag op rekeningnummer  BE73 7512 1173 3660 van VMPA fv met in de mededeling duidelijk “lidgeld + jaartal + afdeling en je naam, adres en mailadres.

Natuurgidsen in opleiding ontvangen gratis op aanvraag de digitale nieuwsbrief G@lnootje. Meld je aan bij ludwigvde33@gmail.com of bij de verantwoordelijke van een afdeling.

Voordelen van het VMPA-lidmaatschap

  • Deelname aan de activiteiten van een plaatselijke afdeling of werkgroep.
  • Een kader waarbinnen elke natuurgids zich kan ontplooien en bekwamen.
  • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen.
  • Digitale nieuwsbrief G@lnootje.
  • Aanbod van cursussen voor bijscholing.