LINKS

Vlaamse Natuurorganisaties

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligers-vereniging met meer dan 110.000 leden. We beschermen, beleven, bestuderen en bepleiten kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.

Bij Natuurpunt CVN (Centrum Voor Natuurstudie) kan je terecht voor vorming en opleidingen over natuur, klimaat en milieu, duurzame ontwikkeling en stilte over heel Vlaanderen. Met onze werking vergroten we het draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen en Brussel. Samen met de vrijwillige inzet van geëngageerde burgers gaan we voor een duurzame en sociale samenleving. We worden hierin ondersteund door de Vlaamse overheid, provincies en gemeenten.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur. Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur samen met alle partners.

De Voorkempen, dat is een groene regio in het noordwesten van de provincie Antwerpen. Kasteelparken, uitgestrekte bossen, heide en landbouw wisselen elkaar af. Regionaal Landschap de Voorkempen werkt in deze streek aan het behoud en het verbeteren van het landschap en het vergroten van het draagvlak voor natuur- en landschapszorg.

Vlaanderen telt 16 regionale landschappen, waaronder de bovenstaande voor de Voorkempen. Op de kaart kan u klikken op de verschillende regio’s om op de respectievelijke website te geraken.

De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving.

Greenpeace bestaat omdat onze aarde kwetsbaar is en een stem verdient. Omdat er concrete oplossingen nodig zijn. Omdat er verandering nodig is. En actie!

Vogel- en wilde dierenbescherming

Het ‘Vlaams Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren’ werd in eerste instantie opgericht voor opvang van dieren in nood. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 vogels en wilde dieren ter verzorging binnengebracht, en dit aantal neemt elk jaar toe. Ze krijgen er allemaal een nieuwe kans op een goed en gezond leven in de vrije natuur.

De taak van het ‘Vlaams Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren’ in Herenthout bestaat erin om op deskundige wijze dieren in nood op te vangen, te verzorgen en na revalidatie terug vrij te laten in de natuur. Het VOC Neteland vangt jaarlijks meer dan 2500 hulpbehoevende dieren op.

SOCIO VZW werkt in Antwerpen aan vogel- en dierenbescherming. In deze grote stad rijzen heel wat problemen op met dieren. Zo ziet men een alsmaar aangroeiende populatie van duiven, poezen, welke dikwijls voor overlasten zorgen. Meer en meer doen zich gevallen van dierenverwaarlozing en het achterlaten van dieren voor. Daartoe heeft Socio vzw verschillende afdelingen opgericht.

Musea, Centra en Tuinen

De Vroente is een Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu van de Vlaamse overheid. Gelegen tussen Withoefse en Kalmthoutse Heide is het tevens één van de toegangspoorten tot het Grenspark ‘De Zoom – Kalmthoutse Heide’. Het centrum biedt een brede waaier aan van educatieve pakketten. De Vroente staat garant voor verwondering, beleving en ‘zelf-doen’. 

Arboretum Kalmthout is een wonderlijke plek. Sinds 1856 zijn er in de 12,5 hectare bomentuin ruim 7.000 plantensoorten uit de hele wereld verzameld. Elk seizoen zie je iets nieuws. In de winter bloeien de toverhazelaars, de grootste verzameling van Europa! In de herfst tonen ze samen met de Japanse esdoorns een prachtig kleurenspektakel. In de lente bloeien kerselaars en appelaars volop. In de zomer trekt vooral de vlindertuin de aandacht.

De Plantentuin Meise is een van de grootste plantentuinen ter wereld. Naast twee onderzoeksafdelingen, beheert de plantentuin een herbarium (ongeveer 3.000.000 specimens), een bibliotheek en uitgebreide levende verzamelingen (18.000+ soorten).

ZOO Antwerpen is een monumentale stadsdierentuin, een van de oudste ter wereld.

ZOO Planckendael, aanvankelijk het ‘buitenverblijf’ van ZOO Antwerpen, is uitgegroeid tot een volwaardige thematisch uitgewerkte dierentuin.

Het KBIN is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen.

Algemene informatieve sites wereldwijd

Soortenbank.nl is bedoeld om geïnteresseerden op eenvoudige wijze toegang te geven tot betrouwbare informatie over de biologische diversiteit. Op dit moment bevat SoortenBank.nl gegevens over 5211 soorten en ondersoorten en 621 hogere taxonomische groepen. Daarnaast zijn er determinatiesleutels en interactieve verspreidingskaarten. Soortenbank.nl biedt ook de mogelijkheid om soorten of namen die niet in het bestand voorkomen elders te vinden door middel van dynamische links naar andere websites.

Avibase is een uitgebreide database met informatie over alle vogels van de wereld. Hij bevat bijna 25 miljoen gegevens over 10.000 soorten en 22.000 ondersoorten, met informatie over verspreiding, taxonomie, synoniemen in verschillende talen en meer. Deze site wordt beheerd door Denis Lepage en gehostet door Bird Studies Canada, een co-partner van Birdlife International. Avibase is al bijna 15 jaar voortdurend in ontwikkeling en met veel plezier stel ik het geheel nu ter beschikking aan alle vogelaars en de wetenschap.

WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke beslissingen, gesteund door een sterke gemeenschap van mensen die ijvert voor een betere planeet. Samen zijn we vastberaden om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen: van tijgers, olifanten en andere bedreigde sleutelsoorten tot unieke gebieden, zoals de Amazone of de Oceaan, die het leven op Aarde en ons welzijn in stand houden. 

De in 1964 opgerichte International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species (Rode Lijst van bedreigde soorten van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur) heeft zich ontwikkeld tot ’s werelds meest uitgebreide informatiebron over de wereldwijde staat van instandhouding van dieren, schimmels en plantensoorten.

Natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes bij onze noorderburen in Nederland.

Gecentraliseerd in Richmond (Verenigd Koninkrijk): een belangrijk instituut voor het behoud van de biodiversiteit op alle continenten.

Deze site heeft een gigantische zoekmachine gespecialiseerd in bomen, planten en de mate van bedreiging voor het voortbestaan voor een bepaalde soort plant en boom. https://tools.bgci.org/global_tree_search.php

Televisie (Jaarlijks uitgezonden programma’s)

Interactieve tv programmareeks uit het Verenigd Koninkrijk voor jong en oud: De Lente.

interactieve tv programmareeks uit het Verenigd Koninkrijk voor jong en oud: De Herfst.

interactieve tv programmareeks uit het Verenigd Koninkrijk voor jong en oud: De Winter.

interactieve tv programmareeks uit het Verenigd Koninkrijk voor jong en oud: Staren naar de Sterren.

Applicaties (Desktop en/of Mobiel)

Stellarium is een gratis open source planetarium voor je computer. Het toont een realistische 3D hemel, net als wat je kan zien met het blote oog, verrekijker of telescoop.

Pl@ntNet is een tool om planten te identificeren aan de hand van een foto die u maakt van een blad, vrucht of bloem en deze online te vergelijken met de database van een online community. Die databases zijn onderverdeeld in diverse locaties, waaruit u de juiste moet kiezen om aan de slag te gaan. Web-versie (FR/EN), alsook IOS en Android (onder andere in het Nederlands).