Privacybeleid

Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen (VMPA)

Bij Natuurgidsen Provincie Antwerpen, toegankelijk via https://www.vmpa-vzw.be/, staat de privacy van onze bezoekers voorop. Dit privacy document omschrijft de soorten informatie die wordt verzameld en geregistreerd door Natuurgidsen Provincie Antwerpen en hoe we het gebruiken.

Indien u bijkomende vragen heeft of meer informatie wenst over onze Privacy Policy, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)

De wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit Privacybeleid is afhankelijk van de persoonlijke Informatie die we verzamelen en de specifieke context waarin we de informatie verzamelen:

  • De Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen (VMPA) dient een contract met u aan te gaan.
  • U heeft toestemming gegeven aan de Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen (VMPA) om dit te doen.
  • De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt in het kader van de Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen (VMPA).
  • de Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen (VMPA) moet voldoen aan de wet

De Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen (VMPA) bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om ons beleid af te dwingen. Ons Privacybeleid werd opgesteld met behulp van GDPR Privacy Policy Generator en de Privacy Policy Generator.

Indien u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming. Als u wilt weten welke Persoonlijke Informatie wij over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

  • Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen.
  • Het recht op correctie.
  • Het recht om bezwaar te maken.
  • Het recht van beperking.
  • Het recht op gegevensdraagbaarheid
  • Het recht om de toestemming in te trekken

Logbestanden

Natuurgidsen Provincie Antwerpen volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren de bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analyse van de hostingdiensten. De informatie die door middel van logbestanden wordt verzameld zijn onder andere internet protocol (IP) adressen, browser type, Internet Service Provider (ISP), datum en tijdstempel, verwijzende/afgaande pagina’s, en eventueel het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Privacybeleid

Natuurgidsen Provincie Antwerpen heeft zelf geen cookies noch links naar advertenties in de website ingebouwd.
De website is gebouwd met WordPress met eigen technische cookies waarop Natuurgidsen Provincie Antwerpen zelf geen toegang noch controle heeft.

Privacybeleid van derden

Het Privacybeleid van Natuurgidsen Provincie Antwerpen is niet van toepassing op de door u gebruikte browser.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunt u terecht op de respectieve websites van de browsers.

Alleen online privacybeleid

Onze Privacy Policy is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in Natuurgidsen Provincie Antwerpen. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.