Doel

Doel en opdracht van VMPA luiden:

Een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van het natuur- en milieubesef zodat de deelnemers aan onze activiteiten zich meer bewust worden van de onverbrekelijke relaties tussen de mens, zijn cultuur en zijn leefwijze, en de levende en niet-levende omgeving in zijn/haar onmiddellijke nabijheid. Niet alleen maar kennis overdragen maar ook en vooral respect en bewondering bijbrengen, om de deelnemers aan te moedigen zelf meer respect voor natuur en milieu te tonen en daarnaar te handelen.

Samenwerken met anderen, personen, verenigingen, overheidsdiensten, scholen enz… die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, milieu- of landschapsbescherming staat hoog in het vaandel. Deze samenwerking is gericht op het creĆ«ren van een symbiose tot voordeel van de partners en van het publiek tot wie men zich uiteindelijk richt. Elke vorm van competitie zal daarom worden vermeden. Wij zoeken integendeel naar mogelijkheden tot samenwerken vanuit ieders eigenheid.

Wie deze doelstelling onderschrijft is welkom bij VMPA vzw en nodigen wij uit tot een dialoog met het oog op samenwerking. Voor meer informatie kan u contact opnemen via info@vmpa-vzw.be.