Vademecum

VOOR LOKALE BESTUREN VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

Elke vereniging en zeker een vzw met meerdere afdelingen en werkgroepen heeft nood aan een minimum van interne organisatie. De wetgever heeft met dit doel al in 1921 voorgeschreven aan welke eisen een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) moet voldoen en welke formaliteiten er vervuld moeten worden. De wet werd aangepast in 2002. Vrij recent is daar de wetgeving op het vrijwilligerswerk bijgekomen (2006).

Bovendien voorzien de statuten dat er een huishoudelijk reglement moet opgesteld worden zodat alle leden van de vereniging op de hoogte zijn van de regels en afspraken die gemaakt worden om het geheel goed te laten functioneren. VMPA vzw beschikt over een Vademecum en een Handleiding voor penningmeesters. Beide zijn op aanvraag beschikbaar in een gedrukte versie, op CD-Rom of kunnen van de website gedownload worden. Ook alle formulieren die in de administratie van VMPA vzw gebruikt worden, kunnen van de website gedownload worden. Sommige bestanden zijn in pdf-formaat. Normaal gezien worden deze in uw browser geopend.

Het Vademecum bestaat uit een reglement en een aantal bijlagen zoals een uittreksel uit de statuten, het subsidiereglement van de Provincie Antwerpen en een Model van alle formulieren.

Het Vademecum kan u HIER lezen, afdrukken of downloaden.

Ga door naar pagina MODELLEN

VMPA heeft eveneens een Handleiding voor Penningmeesters van Afdelingen en Werkgroepen, vergezeld van enkele voorbeelden en een praktische toepassing in Windows Excel.

Ga door naar pagina Handleiding voor PENNINGMEESTERS