Galnoot

Een gal is een woekering op een plant. De galnoot of galappel is een uitwas die voorkomt in de bladoksels van zomer- en wintereiken en uitgelokt wordt door de larve van de galwesp.

Ons ledenblad GALNOOT verschijnt viermaal per jaar, éénmaal in elk seizoen: begin januari, vergezeld van een uitnodiging tot betaling van het lidgeld voor het nieuwe werkingsjaar, begin april, begin juli en tenslotte begin oktober.

Naast nieuws van belang voor de vereniging: mededelingen van het bestuur, belangrijke data en dergelijke, komen ook natuurwetenschappelijke onderwerpen, boekbesprekingen, verslagen van activiteiten en door leden en niet-leden ingezonden stukken aan bod.

In de agenda worden de aan de redactie gemelde afdelings- en andere activiteiten op het vlak van natuur-en milieueducatie in de provincie Antwerpen opgenomen. De internetrubriek opent een aparte kijk op enkele van de vele sites en weetjes i.v.m. natuur en milieu.

Zorg mee voor een boeiende nieuwe uitgave! Alle bijdragen zijn meer dan welkom en worden bij voorkeur per e-mail aangeboden in een Microsoft Word-document in lettertype Times New Roman met lettergrootte 12.  Foto’s en afbeeldingen niet verkleind of gereduceerd. Kleuren worden omgezet in grijswaarden.

Werkgroep ‘Galnoot’:
Karin Wouters 0474/28 01 61
Peter Van Looveren
galnoot@vmpa-vzw.be

VMPA-gidsen ontvangen het ledenblad GALNOOT automatisch thuis. Het zit in hun lidmaatschap inbegrepen (⇒ zie Lidmaatschap). Andere geïnteresseerden kunnen als steunend lid een abonnement nemen à € 12,00 per jaar. Neem hiervoor contact op met het secretariaat via info@vmpa-vzw.be. Losse nummers worden niet te koop aangeboden.