Disclaimer

VMPA vzw besteedt veel zorg aan de creatie en de inhoud van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan VMPA vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer VMPA vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij bij een volgende aanpassing overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, zijn de makers van deze site niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat VMPA vzw geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. VMPA VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Voor verdere informatie kan u via MAIL met ons contact opnemen.