Lidmaatschap

De meeste VMPA-leden zijn natuurgids. Dit is echter geen voorwaarde om lid te kunnen zijn van onze vereniging. Het VMPA-lidmaatschap staat open voor iedereen met een hart voor natuur en milieu, en die zich samen met ons wil inzetten en meewerken aan het behoud van onze natuurlijk omgeving. Dit kan door op het lokale vlak mee te werken met onze natuurgidsen en vrijwilligers in de lokale afdelingen, die zeker nog een helpende hand kunnen gebruiken bij de organisatie van allerlei NME-activiteiten.

Ook op het secretariaat en op de Galnootredactie zijn altijd helpende handen tekort en dus meer dan welkom. Je hoeft daarom geen specialist te zijn in een of andere tak van de natuurwetenschappen of biologie, elk ander talent is welkom en zelfs alleen maar goede wil om te helpen volstaat om je nuttig te kunnen maken. Wil je mee aan de slag maak dan uw keuze uit de lokale afdelingen en neem zelf contact met de verantwoordelijke persoon van die afdeling.

Wil je graag helpen in het secretariaat dan maak je gebruik van dit contactformulier.

We vragen een lidgeld van € 15,00 per lid per jaar. Inwonende leden betalen € 5,00 en ontvangen 1 GALNOOT per gezin.

Geïnteresseerd, stort dan het juiste bedrag op rekeningnummer BE09 9730 1912 1057 met in de mededeling duidelijk je naam en adres.

Natuurgidsen in opleiding ontvangen gratis 1 jaar GALNOOT en zullen door VMPA benaderd worden om zich als lid in één van de afdelingen of werkgroepen aan te melden.

Voordelen van het VMPA-lidmaatschap

  • Deelname aan de activiteiten van een plaatselijke afdeling of werkgroep.
  • Een kader waarbinnen elke natuurgids zich kan ontplooien en bekwamen.
  • Verzekering burgerrechterlijke aansprakelijkheid, persoonlijke ongevallenverzekering en rechtsbijstand.
  • Ledenblad GALNOOT
  • Aanbod van cursussen voor bijscholing.